Plzeň 2015

Program

17.11.
Fri

Master Of Hell Friday Massacre Live

CAPTAIN MORGAN + PEPSI - 48,-Kč // BEEFEATER + TONIC 57,-Kč

Djka Veru

18.11.
Sat

LIGHT PARTY

CAPTAIN MORGAN + PEPSI - 48,-Kč // BEEFEATER + TONIC 57,-Kč

DJ MARIO

24.11.
Fri

OLDIE´S DE LUXE PARTY

DOUBLE VODKA + RED BULL - 96,- Kč // JIM BEAM + PEPSI - 57,-Kč

DJ RODRIGUEZ

25.11.
Sat

HELL NIGHT

DOUBLE VODKA + RED BULL - 96,- Kč // JIM BEAM + PEPSI - 57,-Kč

DJ QUINTRIX